Analiza firmy, przedsiębiorstwa, organizacji

Analiza kondycji przedsiębiorstwa przeprowadzona przez niezależnych ekspertów pozwala obiektywnie spojrzeć na procesy zarządzania, które funkcjonują w firmie. W naszej pracy nie jesteśmy związani siecią wewnętrznych układów, zaszłości, spraw, które zostały zamiecione pod dywan. Nasze spojrzenie jest obiektywne, ponieważ przychodzimy z zewnątrz i wykonujemy to do czego się zobowiązaliśmy - przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa.

Analiza stanu firmy pokazuje rzeczywisty poziom rozwoju organizacji, jej kondycję, mocne, ale co ważniejsze słabe punkty. Wskazuje przyczyny, przez które firma nie może się rozwijać lub rozwija się wolniej niż mogłaby. Analizowana jest struktura organizacji oraz funkcjonujące mechanizmy zarządzania. Po dokonaniu oceny przedsiębiorstwa można ustalić priorytety zmian, które mają doprowadzić do ulepszeń związanych z funkcjonowaniem organizacji, podniesienia jej realnej wartości. 

Ocena stanu firmy pokazuje potencjał zmian, potencjał oszczędności, wynikających z usprawnień. Potencjał ten zostaje obliczony i prezentowany jest kwotowo, czyli pokazuje jakie zyski może mieć firma czy organizacja z wprowadzenia proponowanych zmian. Oczywiście pojawiają się one dopiero po ich wdrożeniu. Przeważnie proces wdrożenia jest dość skomplikowany. Ta część jest drugim etapem współpracy z przedsiębiorstwem. Po przeprowadzonej analizie i zapoznaniu się z wnioskami zawartymi w dokumencie, niby wszyscy wiedzą co należy zrobić, ale czasem te zmiany są bolesne i nie udaje się ich wdrożyć bez odpowiedniego planu i kontroli. Jesteśmy tym czynnikiem, który sprawia, że zmiany udaje się wdrożyć, a nie prawie udaje się wdrożyć.

Dokument opisujący analizę kondycji firmy przygotowywany jest często w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z możliwością ewentualnego kupna lub przejęcia przedsiębiorstwa. Na podstawie takiego dokumentu decydent otrzymuje obiektywną analizę kondycji przedsiębiorstwa.