Stowarzyszenie 'Polski Instytut Innowacyjności'

Kancelaria Doradztwa Biznesowego współpracuje ściśle ze Stowarzyszeniem o nazwie 'Polski Instytut Innowacyjności', które zostało zawiązane aby wspierać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa a także instytucje publiczne. 

Członkami Stowarzyszenia są głównie młodzi profesjonaliści, eksperci ze swoich dziedzin: prawnicy, konsultanci, psychologowie, przedstawiciele  biznesu oraz kadry menedżerskiej i akademickiej.

Stowarzyszenie zdecydowało się dzielić wiedzą i doświadczeniem swoich członków w celu wspierania jakości polskiego biznesu. Zależy nam na podnoszeniu konkurencyjności i wprowadzaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które zostały przetestowane i zaimplementowane wśród liderów poszczególnych branż biznesowych.