Kancelaria Doradztwa Biznesowego

    Podczas realizacji wielu projektów, wymieniając się doświadczeniami na temat rynków konsultingowych w różnych krajach, wypracowaliśmy pomysł na innowacyjną organizację na gruncie polskim, która mogłaby skupić nasze doświadczenia w realizacji projektów optymalizacyjnych. W ten sposób powstała idea powołania do życia Kancelarii Doradztwa Biznesowego.

Stanowimy zespół skupiający ludzi o różnych profilach akademickich, doświadczeniu zawodowym i cechach osobowościowych. Nasza kultura, oparta na zasadzie współpracy i skupienia się na pracownikach, promuje wzajemny szacunek, otwartą wymianę poglądów i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.