W jaki sposób chemy to osiągnąć?

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1.  organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów, sympozjów, warsztatów oraz przygotowywanie publikacji literatury fachowej

2. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie promocji i poprawy konkurencyjności średnich, małych i mikro przedsiębiorstw na rynku lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i zagranicznym oraz podnoszenie jakości obsługi klienta indywidualnego w sektorze publicznym

3. udzielanie fachowej pomocy doradczej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom w zakresie optymalizacji procesów i kosztów funkcjonowania

4. stworzenie platformy wymiany informacji, udostępnianie analiz porównawczych

5. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.